ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН БИГЭР СУМ
ЗАРЛАЛ
Сумын засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Бигэр сумын Эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсаны дагуу 2019 оны 06 сарын 21,22-ны өдрүүдэд сумын "Залуучуудын чуулга уулзалт"-тай тул 18-39 насны залуучууд та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна. Бигэр сумын Засаг даргын Тамгын газар, сумын Залуучуудын холбоо. Сумын сайт та бүхэнд таалагдаж байна уу
ЗДТГ-аас үзүүлж буй төлбөртэй үйлчилгээний мэдээлэл
  • Улсын бүртгэлийн төлбөртэй үйлчилгээ
    ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ Бүртгэлийн нэр Шаардлагатай баримт бичиг Шинээр төрсөн хүүхдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх 1. Төрсөн тухай эмнэлгийн гэрчилгээ Эрүүл мэндийн сайдын 4-р маягт 2. Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр 3. Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх 4. Гэрлэлтийн гэрчилгээ 5. Гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй бол эцэг, эхийн хамтран гаргасан өргөдөл Санамж : Иргэн та хүүхдээ 30 хоногт багтааж улсын бүртгэлд бүртгүүлэх Гэрлэлтийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх ...
    2019-07-10 15:09:19 Дэлгэрэнгүй...
  • Төлбөртэй үйлчилгээний мэдээлэл
    Нотариатын үйлчилгээ үзүүлэхэд хураах тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ 9.1.Нотариатын үйлчилгээ үзүүлэхэд дор дурдсан хэмжээгээр тэмдэгтийн хураамж хураана: 9.1.1.үл хөдлөх эд хөрөнгийн холбогдолтой баримт бичиг гэрчлэхэд4400 төгрөг; 9.1.2.үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрээ гэрчлэхэд нөхөр, эхнэр, хүүхэд, эцэг, эхийн хувьд гэрээний үнийн дүнгээс 0.03 хувь, бусад хүнд 0.05 хувь; 9.1.3.эд хөрөнгийн бус үнэлэх боломжгүй гэрээ, хэлцэл гэрчлэхэд 1100 төгрөг; 9.1.4.эд хөрөнгийн бус үнэлэх боломжгүй гэрээ, хэлцэ...
    2019-07-10 15:07:00 Дэлгэрэнгүй...