ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН БИГЭР СУМ
ЗАРЛАЛ
Сумын засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Бигэр сумын Эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсаны дагуу 2019 оны 06 сарын 21,22-ны өдрүүдэд сумын "Залуучуудын чуулга уулзалт"-тай тул 18-39 насны залуучууд та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна. Бигэр сумын Засаг даргын Тамгын газар, сумын Залуучуудын холбоо. Сумын сайт та бүхэнд таалагдаж байна уу
Улсын бүртгэлийн төлбөртэй үйлчилгээ
ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ Бүртгэлийн нэр Шаардлагатай баримт бичиг Шинээр төрсөн хүүхдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх 1. Төрсөн тухай эмнэлгийн гэрчилгээ Эрүүл мэндийн сайдын 4-р маягт 2. Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр 3. Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх 4. Гэрлэлтийн гэрчилгээ 5. Гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй бол эцэг, эхийн хамтран гаргасан өргөдөл Санамж : Иргэн та хүүхдээ 30 хоногт багтааж улсын бүртгэлд бүртгүүлэх Гэрлэлтийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх 1. Өргөдөл 2. Гэрлэсэн эсэх лавлагаа 3. Эрүүл мэндийн тодорхойлолт Сүрьеэ, ДОХ, Сэтгэц, Арьс өнгө шинжилгээнд хамрагдсан байх 4. Иргэний үнэмлэх 5. Гэрчилгээний үнэ – 2500 төгрөгийг Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 240000123956 тоот дансанд тушаах Үрчлэлтийн бүртгэлийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх 1. Өргөдөл 2. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ 3. Үрчлэн авах эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх 4. Хүүхдийн төрөлт бүртгэлийн лавлагаа 5. Гэрлэлтийн гэрчилгээ 6. Цагдаагийн байгууллагаас ял шийтгэлгүй эсэх лавлагаа авах 7. Багийн Засаг даргын албан тоот 8. Нийгмийн ажилтны дүгнэлт Овог, эцэг, эхийн нэр, нэр өөрчилснийг улсын бүртгэлд бүр тгүүлэх 1.Өргөдөл 2.Төрсний гэрчилгээ 3.Гэрлэлтийн гэрчилгээ 4. Лавлагаа 5.Иргэний үнэмлэх 6.Цагдаагийн байгууллагаас ял шийтгэлгүй эсэх лавлагаа авах 7.Багийн Засаг даргын албан тоот 8.Банк татварын албанд өртэй эсэх албан тоот 9.Гэрчилгээний үнэ -2500 төгрөгийг Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 240000123956 тоот дансанд тушаах Нас барсны бүртгэлийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх 1.Иргэний нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа 2.Төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх 3.Бүртгэл хийлгэх иргэний иргэний үнэмлэх Санамж : Нас баралтыг 3 хоногийн дотор улсын бүртгэлд бүртгүүлэх . Эцэг эх тогтоосны бүртгэл Хүүхдээ төрсний бүртгэлд бүртгүүлснээс хойш гэрлэлтээ бүртгүүлсэн эцэг, эх хүүхдээ эцгийн овог, нэрээр бүртгүүлэх бол дараах баримт бичгийг бүрдүүлж , өөрийн биеэр бүртгүүлнэ : 1. Эцэг, эхийн өргөдөл 2. Иргэний үнэмлэх 3. Гэрлэлтийн гэрчилгээ 4. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх 5.Гэрчилгээний үнэ – 2500 төгрөгийг Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 240000123956 тоот дансанд тушаах Иргэний үнэмлэх шинээр авах Монгол Улсын 16 нас хүрсэн иргэн анх удаа иргэний үнэмлэх авах, 25, 45 нас хүрсэн иргэн иргэний үнэмлэхээ солиулан биеийн давхцахгүй өгөгдлийн гарын хурууны хээний бүртгэлд өөрийн биеэр бүртгүүлнэ. 1. Төрсний гэрчилгээ 2. Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх 3. Иргэний үнэмлэхний үнэ – 15000 төгрөгийг 240000310647 тоот дансанд , тэмдэгтийн хураамжийн үнэ -3300 төгрөгийг 050300941 тоот дансанд тус тус тушаана. Санамж: 16 , 25, 45 нас хүрсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор бүртгүүлнэ. Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл 1.Иргэний үнэмлэх 2. 16 нас хүрээгүй хүүхэдтэй иргэн хүүхдийн төрсний гэрчилгээ 3.Багийн Засаг даргын албан тоот 4.Өргөдөл 5. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх Санамж : Шилжилт хөдөлгөөнийг 10 хоногийн дотор бүртгүүлнэ. Мэдээ оруулсан: 2019-07-10 15:09:19